Välkommen till Utbildningar och Nätverk!

Vi är stolta över att erbjuda en omfattande och högkvalitativ utbildning för att stärka dina karriärutsikter och förbättra din kompetens som yrkesverksam. Vi tror att utbildning och nätverkande är nyckeln till framgång i dagens konkurrensutsatta affärsvärld, och vår sida erbjuder båda dessa aspekter på ett integrerat och effektivt sätt. Nedan hittar du aktuella utbildningar och nätverk.

Välkommen till Utbildningar och Nätverk!

Vi är stolta över att erbjuda en omfattande och högkvalitativ utbildning för att stärka dina karriärutsikter och förbättra din kompetens som yrkesverksam. Vi tror att utbildning och nätverkande är nyckeln till framgång i dagens konkurrensutsatta affärsvärld, och vår sida erbjuder båda dessa aspekter på ett integrerat och effektivt sätt. Nedan hittar du aktuella utbildningar och nätverk.

Program | UCS Core Leadership

Ett ledarutvecklingsprogram som ger dig en bas och en varaktig balans att bygga ditt ledarskap på.

UCS Core Leadership Program fokuserar på just det som är centralt och kärnan i ledarskapet; Dig själv och utveckling av dina ledarförmågor. Om du är trygg, stabil och stark i ditt ledarskap influerar du ditt team tydligt till en hållbarhet i samarbetet och en ökad effektivitet. I UCS Core Leadership Program kommer du att få ökad självinsikt genom att förstå hur du upplevs av andra och därmed också hur du påverkar din omgivning; hur du nyttjar dina styrkor bäst men också hur du kan hantera dina eventuella fallgropar. Du kommer även att få insikter, verktyg och träning för att leda andra framgångsrikt.

Utbildning | Cybermanagement

Om strategier och best practise för att cybersäkra din organisation

Nätverk | Starka Chefer

Vi jobbar med att utveckla chefer och ledare till sin fulla potential. I vår startar vi upp en ny nätverksidé där målsättning för både kropp och ledarutveckling är i fokus. Nätverket starka chefer erbjuder månatliga träffar med utvecklingsorienterade teman som stärker dig i både ditt ledarskap och din kapacitet. Vi kombinerar detta med funktionell, fysisk träning baserat på ett varierat och personligt utmanande träningsprogram.

Vi kallar det här för starka chefer och målet är att du ska få en helhetsutveckling och aktiv styrka både som ledare och i din vardag.

Träffarna bygger på att vi varje gång har en fysisk aktivitet för att därefter jobba med målsättning och ledarutveckling.

Nätverk | Starka Chefer

Vi jobbar med att utveckla chefer och ledare till sin fulla potential. I vår startar vi upp en ny nätverksidé där målsättning för både kropp och ledarutveckling är i fokus. Nätverket starka chefer erbjuder månatliga träffar med utvecklingsorienterade teman som stärker dig i både ditt ledarskap och din kapacitet. Vi kombinerar detta med funktionell, fysisk träning baserat på ett varierat och personligt utmanande träningsprogram.

Vi kallar det här för starka chefer och målet är att du ska få en helhetsutveckling och aktiv styrka både som ledare och i din vardag.

Träffarna bygger på att vi varje gång har en fysisk aktivitet för att därefter jobba med målsättning och ledarutveckling.

Program | UCS Core Leadership

Ett ledarutvecklingsprogram som ger dig en bas och en varaktig balans att bygga ditt ledarskap på.

UCS Core Leadership Program fokuserar på just det som är centralt och kärnan i ledarskapet; Dig själv och utveckling av dina ledarförmågor. Om du är trygg, stabil och stark i ditt ledarskap influerar du ditt team tydligt till en hållbarhet i samarbetet och en ökad effektivitet. I UCS Core Leadership Program kommer du att få ökad självinsikt genom att förstå hur du upplevs av andra och därmed också hur du påverkar din omgivning; hur du nyttjar dina styrkor bäst men också hur du kan hantera dina eventuella fallgropar. Du kommer även att få insikter, verktyg och träning för att leda andra framgångsrikt.

Utbildning | Mental Träning

Våra mentala processer, d. v. s. våra tankar, bilder och känslor, påverkar och styr våra beteenden och våra dagliga handlingar. Mental träning är en metod där vi kan påverka våra mentala processer med målet att fungera och må bättre i vårt dagliga liv.

Utbildning | Mental Styrka för Full Potential

Nu finns det chans att delta i vårt program ”Mental styrka för full potential”. Den vänder sig till alla som vill hitta verktyg för hur man kan öka sin förmåga att hantera motgångar, hitta fokus i vardagen och bemästra spännings reglering. Programmet är till för alla som tycker att bra alltid kan bli bättre.

Utbildning | Jaget – Laget – Företaget

Det här är föreläsningen som ger dig verktygen till bestående förändring!

Utbildning | Cybermanagement

Om strategier och best practise för att cybersäkra din organisation

Utbildning | Jaget – Laget – Företaget

Det här är föreläsningen som ger dig verktygen till bestående förändring!

Utbildning | Mental Träning

Våra mentala processer, d. v. s. våra tankar, bilder och känslor, påverkar och styr våra beteenden och våra dagliga handlingar. Mental träning är en metod där vi kan påverka våra mentala processer med målet att fungera och må bättre i vårt dagliga liv.

Utbildning | Mental Styrka för Full Potential

Nu finns det chans att delta i vårt program ”Mental styrka för full potential”. Den vänder sig till alla som vill hitta verktyg för hur man kan öka sin förmåga att hantera motgångar, hitta fokus i vardagen och bemästra spännings reglering. Programmet är till för alla som tycker att bra alltid kan bli bättre.