Mental styrka 

”Träning med hjälp av psykologiska metoder. Redan i början av 1900-talet uppstod ett vetenskapligt intresse för hur psykologiska processer påverkar idrottsaktiviteter, med det var först under 1970-talet som begreppet mental träning fick en mer allmän spridning. Ursprungligen åsyftades en mental repetition av en fysisk aktivitet utan att denna utförs samtidigt. Numera avses ofta ett stort antal metoder för att förbättra inte bara motoriskt beteende utan beteende i allmänhet. Mental träning har dock hittills tillämpats mest inom idrotten, där träningen kan omfatta t. ex. övningar i att använda visuella föreställningar, träning i avslappning för att reducera stress och nervositet, träning i uppmärksamhet och koncentration samt i självförtroende.”

Vad är mental träning?

Våra mentala processer, d. v. s. våra tankar, bilder och känslor, påverkar och styr våra beteenden och våra dagliga handlingar. Mental träning är en metod där vi kan påverka våra mentala processer med målet att fungera och må bättre i vårt dagliga liv.

Mental styrka är det mänskliga psykets förmåga att fungera under psykisk och fysisk belastning och går att träna upp. Kontinuerlig och systematisk mental träning utvecklar vår mentala styrka, vilket ger oss den inre trygghet och säkerhet som behövs i tider av hög arbetsbelastning, stress eller mentalt påfrestande situationer.

”Mental träning är en metod för alla som tror på att bra alltid kan bli bättre”

UCS Management

Varför mental träning?

När vi talar om fysisk styrka så syftar vi på kroppens förmåga att fungera under fysisk belastning. Vi behöver vara beredda att investera såväl tid som energi i målmedveten och systematisk träning när vi vill träna upp vår fysiska styrka. Detsamma gäller när vi vill träna upp vår mentala styrka, vilken avser det mänskliga psykets förmåga att fungera under mental och fysisk belastning. Svåra situationer kräver ett starkt psyke. Hur lätt eller tungt du upplever något beror på din mentala styrka. Vi har möjlighet att genom målmedveten och systematisk träning av våra mentala processer lära oss att i stor utsträckning kontrollera dessa. Vår upplevelse av kontroll är av stor vikt för vårt välmående. Brist på kontroll är i likhet med brist på meningsfullhet en vanlig orsak till negativ stress.

Många faktorer behöver vara på plats för att vi ska ha rätt förutsättningar att nå vår bästa prestation. Mental träning är en viktig byggsten för att lyckas nå vår fulla potential.

Hur går det till?

Vi jobbar med mental träning i både grupp och individuellt. Med kombinerad erfarenhet från elitidrotten och näringslivet anpassar vi efter individens förutsättningar mot önskade mål.

Mental styrka för full potential

Nu finns det chans att delta i vårt program ”Mental styrka för full potential”. Den vänder sig till alla som vill hitta verktyg för hur man kan öka sin förmåga att hantera motgångar, hitta fokus i vardagen och bemästra spännings reglering. Programmet är till för alla som tycker att bra alltid kan bli bättre.

Föreläsning om Mental träning

En timmes intresseväckare som ger ökad förståelse för vad Mental träning är, varför vi bör träna våra mentala processer samt hur du kan gå till väga.

”Mental styrka för full potential”

Ett program bestående av fem tillfällen x 2 timmar av teori varvad med praktiska övningar.

Vi förser dig med verktyg som du kan ha nytta av i din vardag.

Individuell mental coaching

Anlita en personlig tränare för din mentala styrka.

Årsabonnemang mental coaching

Erbjud mental coaching till dina medarbetare. Teckna ett årsabonnemang och avropa efter önskemål och behov.

Fördjupad Mental Träning

Personlig och professionell utveckling för dig som vill gå ”all-in” i din mentala träning.

Tidsåtgång ca 4 månader med 7 mötestillfällen.