Partner till LEAD

På LEAD har vi som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt.

Vi anpassar våra verktyg efter bolagets behov för att ge bästa support, samtidigt som vi ställer krav på de bolag vi arbetar med. Sedan starten 2002 har vi arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer och vi vet att vi har verktygen för att skapa framgångsrika bolag. Vision – Vi ska vara en företagsinkubator av internationellt hög standard som framgångsrikt kommersialiserar kunskap och utvecklar bolag med stor tillväxtpotential. Affärsidé – LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. En viktig del av verksamheten är utbildning anpassad  efter medlemsföretagens behov. Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomförs mer än 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan,

UCS Management levererar tjänster till medlemsföretagen inom området Ledningsgruppsutveckling.

Partner till LEAD

På LEAD har vi som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt.

Vi anpassar våra verktyg efter bolagets behov för att ge bästa support, samtidigt som vi ställer krav på de bolag vi arbetar med. Sedan starten 2002 har vi arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer och vi vet att vi har verktygen för att skapa framgångsrika bolag. Vision – Vi ska vara en företagsinkubator av internationellt hög standard som framgångsrikt kommersialiserar kunskap och utvecklar bolag med stor tillväxtpotential. Affärsidé – LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag.

Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. En viktig del av verksamheten är utbildning anpassad  efter medlemsföretagens behov. Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomförs mer än 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan,

UCS Management levererar tjänster till medlemsföretagen inom området Ledningsgruppsutveckling.