Vår Filosofi

Medskapande partners
Vi är medskapande partners som tar ansvar för analys, utveckling och implementering.

Beteendeförändring
Vi bidrar till förändrade beteende utifrån Head, Heart, Hand

Inspiration och lärande
Vi inspireras och lär oss av elitidrott, näringsliv och forskning

Struktur, kultur, strategi
Vi utgår i vår syn på i vår företagsutveckling från de tre perspektiven – struktur, kultur och strategi

Vi arbetar med utveckling ur tre dimensioner och tillsammans skapar de både starkare struktur och starkare kultur. Det är förutsättningar för både hållbarhet och framgång.

Vår Filosofi

Medskapande partners
Vi är medskapande partners som tar ansvar för analys, utveckling och implementering.

Beteendeförändring
Vi bidrar till förändrade beteende utifrån Head, Heart, Hand

Inspiration och lärande
Vi inspireras och lär oss av elitidrott, näringsliv och forskning

Struktur, kultur, strategi
Vi utgår i vår syn på i vår företagsutveckling från de tre perspektiven – struktur, kultur och strategi

Vi arbetar med utveckling ur tre dimensioner och tillsammans skapar de både starkare struktur och starkare kultur. Det är förutsättningar för både hållbarhet och framgång.

Jaget

Det individuella perspektivet = människan – medarbetaren – ledaren – ledningsgrupps medlemmen

Laget

Grupperspektivet = arbetsgruppen – teamet – enheten – avdelningen – ledningsgruppen

Företaget

Det strategiska perspektivet = Verksamheten – helheten – ”affären”

Jaget

Det individuella perspektivet = människan – medarbetaren – ledaren – ledningsgrupps medlemmen

Laget

Grupperspektivet = arbetsgruppen – teamet – enheten – avdelningen – ledningsgruppen

Företaget

Det strategiska perspektivet = Verksamheten – helheten – ”affären”

Talet tre är något vi håller starkt i och som finns med oss i mycket av vårt arbete. Vi jobbar i tre perspektiv i våra kunduppdrag, vi jobbar med både jaget, laget och företaget, vi jobbar med huvud, hjärta, hand och vi jobbar utifrån både interna, externa och mellanmänskliga perspektiv. 

På UCS management jobbar vi dessutom alltid och helst i par i våra uppdrag. Vi vet att det ger en stor fördel med flera ögon på samma situation, en trygghet i leveransen och även en kvalitetssäkring att det vi levererar förankras såväl med våra kunders processer som i våra egna. Med tjugo års erfarenhet av att jobba två och två i uppdrag vet vi också att effektiviteten i kombination med noggrannhet går att leva upp till med helt andra förutsättningar och att sårbarheten minskar. Och du som bjuder in oss att få jobba med din organisation kommer att ha två bollplank och vägledare på er utvecklingsresa. 

Talet tre är något vi håller starkt i och som finns med oss i mycket av vårt arbete. Vi jobbar i tre perspektiv i våra kunduppdrag, vi jobbar med både jaget, laget och företaget, vi jobbar med huvud, hjärta, hand och vi jobbar utifrån både interna, externa och mellanmänskliga perspektiv.

På UCS management jobbar vi dessutom alltid och helst i par i våra uppdrag. Vi vet att det ger en stor fördel med flera ögon på samma situation, en trygghet i leveransen och även en kvalitetssäkring att det vi levererar förankras såväl med våra kunders processer som i våra egna. Med tjugo års erfarenhet av att jobba två och två i uppdrag vet vi också att effektiviteten i kombination med noggrannhet går att leva upp till med helt andra förutsättningar och att sårbarheten minskar. Och du som bjuder in oss att få jobba med din organisation kommer att ha två bollplank och vägledare på er utvecklingsresa.