UCS Core Leadership

Ett ledarutvecklingsprogram som ger dig en bas och en varaktig balans att bygga ditt ledarskap på.

UCS Core Leadership Program fokuserar på just det som är centralt och kärnan i ledarskapet; Dig själv och utveckling av dina ledarförmågor. Om du är trygg, stabil och stark i ditt ledarskap influerar du ditt team tydligt till en hållbarhet i samarbetet och en ökad effektivitet. I UCS Core Leadership Program kommer du att få ökad självinsikt genom att förstå hur du upplevs av andra och därmed också hur du påverkar din omgivning; hur du nyttjar dina styrkor bäst men också hur du kan hantera dina eventuella fallgropar. Du kommer även att få insikter, verktyg och träning för att leda andra framgångsrikt.

Till toppen