Jaget – Laget – Företaget

Det här är föreläsningen som ger dig verktygen till bestående förändring!

Föreläsningen

Låt dig inspireras att använda elitidrotten i ditt företag. Lyssna på Magnus Johansson och Håkan Ericson när de delar med sig av sina erfarenheter från elitidrotten om att bygga framgångsrika team, vad forskningen säger och hur man leder den nya generationen.

Häng med!

Det här är föreläsningen som ger dig verktygen till bestående förändring!

Jaget

Varje människa har i sitt DNA en första tanke gällande alla förändringar: Vad kommer detta att betyda för mig?

Magnus Johansson och Håkan Ericson har båda funnit att just koppling till de individuella målen och lagets mål är centralt för framgången inte minst för de nya generationerna.

Nittiotalisterna och millenisterna är sina egna varumärken idag. Det behöver de få vara för att nå sin fulla potential – det finns en enorm kraft i det! 

När den kraften får näring kommer förståelsen och motivationen att växa för att också hjälpa Laget och Företaget. Först då kan alla bli vinnare.

När vision och mål är tydliga, och när individen är klar över vad som förväntas av hen från företagets sida, skapar man både företagets och individens egna utvecklingsresa.

Laget

Att laget har en stor betydelse för företagets framgång är sedan länge känt men vägen mot att bygga ett framgångsrikt lag kan vara nog så utmanande. 

Vi står inför ett skifte där vägen till att skapa framgångsrika lag går via individerna.

Magnus och Håkan delar med sig av sina erfarenheter från många år som ledare och spelare inom fotboll och hockey på elitnivå. De har båda hittat nycklar till varför vissa lag lyckas så mycket bättre än andra. En av nycklarna är att kombinera tydliga gemensamma mål för laget kopplade till företagets övergripande mål tillsammans med tydliga och engagerande Jag-mål för alla.

Genom att fånga upp värdet för varje individ och coacha individen till att hitta sitt bidrag till laget skapas viljan att nå sina egna och företagets mål. Laget blir därmed verktyget att nå både individens egna och företagets mål.

Håkan Ericson och Magnus Johansson vänder upp och ner på begrepp och ”sanningar” med ny metodik baserad på forskning och erfarenheter från deras karriärer. De vill skapa högpresterande team med välmående som framgångsfaktor!

Företaget

Genom att arbeta parallellt med de tre nivåerna Laget, Jaget och Företaget skapar du förutsättning att nå full potential med dina resurser.

Styrelse och ägare tillsammans med VD har det övergripande ansvaret men för att få effekt och fart mot målen måste individen beröras, göras delaktig och kunna svara på frågan ”What’s in it for me?”.

UCS Managements beprövade och välrenommerade koncept Leader Canvas hjälper dig att kombinera individens drivkraft med lagarbetets överlägsna effekter kopplat till företagets mål och vision för att nå full potential.

Allting börjar med en utforskande dialog!

Lyssna på Magnus Johansson och Håkan Ericson när de delar med sig av sina erfarenheter från elitidrotten om att bygga framgångsrika team, vad forskningen säger och hur man leder den nya generationen. 

Magnus Johansson – Efter avslutad idrottskarriär med 200 landskamper med Tre Kronor, åtta världsmästerskap och ett OS arbetar Magnus idag med teamutveckling, individuell coaching och föreläsningar om Jaget-Laget-Företaget. Hans främsta kompetensområden är teamutveckling och individens ansvar i gruppen.

Håkan Ericson – Landslagsledare som vunnit EM-guld på U21-nivå. Guldet blev möjligt genom ett väloljat team på både ledar- och spelarnivå. ”Att se individen i kollektivet och sedan skapa förståelse för samarbetets överlägsna kraft ser jag som min specialitet.”

Magnus Johansson