Koppla samman IT och Management!🚀

Varmt välkommen att lära känna Heidi Isoaho

Mitt namn är Heidi och just nu studerar jag mitt första år på det tvååriga masterprogrammet IT och Management vid Linköpings universitet. Jag har sedan tidigare en kandidatexamen i Digital verksamhetsutveckling från Linnéuniversitetet i Växjö.

Under de kommande 10 veckorna kommer jag att agera som projektledare för ett mycket spännande projekt – UCS Management Overview. Detta projekt är ett samarbete mellan UCS Management och UCS Mindbite och fokuserar på fyra centrala perspektiv: rätt riktning, rätt kultur, rätt struktur och rätt digitala lösningar. Vårt övergripande mål är att utveckla en enkel och genomtänkt metod för att analysera företags nuvarande status, identifiera styrkor, svagheter och grundorsaker med ett särskilt fokus på sambandet mellan IT och Management.

Under arbetets gång kommer jag att genomföra både interna och externa intervjuer med VD:ar och vice VD:ar för att samla in värdefulla insikter och perspektiv om vilka områden företagen bör fokusera på för att nå sina övergripande mål. Dessutom
kommer deltagarna att få möjlighet att besvara en digital enkät med förberedda frågeställningar och ta del av resultaten. Jag ser verkligen fram emot arbetet med detta projekt och tror på dess potential att bli både framgångsrikt och värdefullt.