Jaget Laget Företaget CENT Management

Klicka på länken ovan för att läsa presentationen om föreläsningen.

Vill ni inspirera er organisation till utveckling och förändring och starta med en intressant, engagerande och underhållande föreläsning?

JAGET LAGET FÖRETAGET är en föreläsning med Håkan Ericson och Magnus Johansson, där de bjuder på erfarenheter från sina idrottskarriärer, samt kopplar dessa till de framtida krav som ställs på en ledare, när medarbetarna är millenials (födda mellan tidigt 1980-tal till mitten av 1990-talet eller början av 2000-talet. Denna generation kallas även Generation Y) Den nya generationen kräver ett nytt synsätt på ledarskapet, menar Håkan Ericson, som själv ledde dessa till EM-guld i fotboll. Magnus Johansson delar sina erfarenheter  från yttersta världseliten i ishockey, och ger exempel som är översättningsbara i företagets sammanhang. Bland annat att skapa rollacceptans,bygga trygga team, samt fokusera och prestera på topp.

Föreläsningen belyser FÖRETAGETs perspektiv, genom att knyta ihop jaget-laget -företaget i den beprövade modellen CENT Leader Canvas, som framgångsrikt används för att hjälpa företag att uppnå full potential.

Magnus och Håkan arbetar även med CENT Leader Canvas, vilket innebär att starten med en föreläsning, på ett naturligt sätt kan fördjupas med utvecklingsinsatser, då vi tränar och genomför de aktiviteter och processer, som presenteras i föreläsningen.

För ytterligare information, kontakta Håkan och Magnus