Digitala företagspepp

Det händer mycket i omvärlden som påverkar vårt sätt att arbeta och då givetvis även ledarskapet. Förändringstryck som är bekanta för var och en av oss uttrycks genom bland annat globalisering, pandemi, digitalisering och individualisering. Pandemin krävde en väldigt snabb förändring av oss.

När fysiska möten inte är möjliga behöver vi ställa om för att arbeta och leda på ett annat sätt. Hemarbete med Zoom, Teams med flera kommer i fokus. Det finns ett behov av att inspirera och motivera medarbetare på andra sätt än tidigare.

Klicka på länken nedan och läs mer om innehåll, upplägg och pris

Länk till Digitalt företagspepp

-Vill du veta mer om företagspepp? Kontakta erik.bengtsson@ucsmanagement.se