Interim Resources

Vi täcker upp när du saknar resurser!

Våra erfarna och kompetenta interimskonsulter inom HR, organisation och ledarskap kan ta ditt företag till nästa nivå! Vi har en bred kunskap och erfarenhet av att identifiera och lösa problem, utveckla effektiva affärsstrategier och bidra till tillväxt och expansion.

Interim Resources

Vi täcker upp när du saknar resurser!

Våra erfarna och kompetenta interimskonsulter inom HR, organisation och ledarskap kan ta ditt företag till nästa nivå! Vi har en bred kunskap och erfarenhet av att identifiera och lösa problem, utveckla effektiva affärsstrategier och bidra till tillväxt och expansion.

Vi har lösningen!

Ibland saknas en resurs eller en kompetens för att driva projekt, en affärskritisk utmaning eller en förändring. Att ta in en interimskonsult kan ge dig både trygghet och säker kompetens där den behövs som mest och bäst.

Våra konsulter har rätt erfarenhet och tydligt resultatfokus, oavsett om det rör sig om HR eller andra affärskritiska uppdrag. Konsulten anlitas för en tidsbegränsad period och kliver in med kort varsel för att täcka upp där behovet finns. Det är en kostnadseffektiv lösning som också ger dig en oberoende synvinkel och förhoppningsvis nya sätt att lösa problem. Det ger dig också lugn i att jobbet blir gjort på ett kvalitetssäkrat sätt.

Vi arbetar med både strategisk och operativ HR och gärna i kombination! Typiska uppdrag för oss kan vara några av följande, men har du andra behov än det som finns nedan så vill vi veta för att kunna hitta rätt resurs till ditt behov.

Vi har lösningen!

Ibland saknas en resurs eller en kompetens för att driva projekt, en affärskritisk utmaning eller en förändring. Att ta in en interimskonsult kan ge dig både trygghet och säker kompetens där den behövs som mest och bäst.

Våra konsulter har rätt erfarenhet och tydligt resultatfokus, oavsett om det rör sig om HR eller andra affärskritiska uppdrag. Konsulten anlitas för en tidsbegränsad period och kliver in med kort varsel för att täcka upp där behovet finns. Det är en kostnadseffektiv lösning som också ger dig en oberoende synvinkel och förhoppningsvis nya sätt att lösa problem. Det ger dig också lugn i att jobbet blir gjort på ett kvalitetssäkrat sätt.

Vi arbetar med både strategisk och operativ HR och gärna i kombination! Typiska uppdrag för oss kan vara några av följande, men har du andra behov än det som finns nedan så vill vi veta för att kunna hitta rätt resurs till ditt behov.

Affärsdriven HR

Vi kliver in där behovet finns och bidrar med kompetens och kraft att genomföra olika uppdrag

Management Partner

Vår konsult är på plats hos er en angiven dag under en tidsperiod och jobbar med utveckling av ledare, team, strategi eller kultur utifrån er verksamhet

Projektledare

Vi jobbar utifrån tre olika steg: analys – utveckling – implementering med organisationsförändringar, IT, marknadsprojekt, affärsutveckling

Strateger

Vi jobbar med omvärldsanalyser och tar fram strategier som utvecklar och växer din verksamhet inom HR, ekonomi, marknad och IT

Chef eller VD

När din organisation behöver en erfaren ledare att kliva in och ta över i en tidsbegränsad period har vi rätt lösning för dig.

Förändringsledare

Vi stöttar på plats med att både strategiskt ta fram och operativt genomföra de förändringar din organisation behöver

Junior business management

Personer i början på sin karriär som stöttar med analyser, utvecklingsprojekt eller utgör en operativ resurs i din organisation.

Vi söker HR-konsulter

Vi vill stärka upp vårt team med fler konsulter som liksom vi har stort driv och engagemang i att utveckla individer, grupper och företag och dig själv. Vi är ett litet företag med en stark teamkänsla och organisationskultur där vi samarbetar internt och nära med våra kunder samtidigt som vi utmanar och utmanas. Vi arbetar inom alla branscher och över hela Sverige, men följer även med våra internationella kunder utanför Sveriges gränser. 

Vi söker HR-konsulter

Vi vill stärka upp vårt team med fler konsulter som liksom vi har stort driv och engagemang i att utveckla individer, grupper och företag och dig själv. Vi är ett litet företag med en stark teamkänsla och organisationskultur där vi samarbetar internt och nära med våra kunder samtidigt som vi utmanar och utmanas. Vi arbetar inom alla branscher och över hela Sverige, men följer även med våra internationella kunder utanför Sveriges gränser.