GREAT LEADERSHIP

Great Leadership är en utbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och växa din verksamhet ännu starkare mot hållbar framgång. Utbildningen är anpassad för att ge dig som ledare verktyg för att bygga en stark och trygg ledarroll med hjälp av verktyg som fungerar i vardagen.

Kursinformation

Start 15 mars (halvdag)
5 april (heldag)
26 april (heldag)
17 maj (heldag)
Avslut 14 juni (halvdag)

GREAT LEADERSHIP – FULL POTENTIAL

Great Leadership är en utbildning för dig som vill utveckla dig själv som ledare och växa din verksamhet ännu starkare mot hållbar framgång. Utbildningen är anpassad för att ge dig som ledare verktyg för att bygga en stark och trygg ledarroll med hjälp av verktyg som fungerar i vardagen.

Great Leadership sker i ett samarbete mellan Great Group och UCS Management. Ett företag med mångårig erfarenhet av företagsutveckling genom individ, grupp och företag. Genom att fokusera på jaget-laget-företaget skapas en dynamisk helhet som bidrar till både starkare struktur och kultur – två kritiska samverkande och värdeskapande faktorer.

I Great Leadership lägger vi fokus på jaget och laget med ett innehåll som är anpassat till dig som har en ledande roll med personalansvar, verksamhetsansvar, arbetsledning eller motsvarande ansvar. Det spelar ingen roll om du är ny som ledare eller har flera års erfarenhet – den här utbildningen utgår från dig med fokus på din ledarutveckling. Huvuddelarna i utbildningen är självinsikt och samverkan, grupputveckling samt förändringsledning och kommer genomföras under 3 heldagar, samt 2 halvdagar fördelat under ca 3 månader.

SJÄLVINSIKT OCH SAMVERKAN

Självinsikt och ökat självförtroende 

 • Hur andra uppfattar mina beteenden
 • Mina drivkrafter och behov, hur jag nyttjar mina styrkor bäst

IDI beteendestilar

 • Våra olika grundbeteendestilar
 • Olika stilars styrkor och fallgropar

Effektiv samverkan med andra

 • Förståelse för andras beteendestilar och behov som styr olika beteenden
 • Förmågan att anpassa mitt beteende och min kommunikation till andras behov
 • Hur jag tränar min samarbetsförmåga

GRUPPUTVECKLING

Teori grupputveckling

 • Förståelse för en grupps funktion, mognad och utveckling
 • Insikter om vilket ledarskap som behövs i olika stadier

Bygga framgångsrika team

 • Styrkor och fallgropar med egen ledar- och beteendestil för att stödja gruppens utveckling
 • Träna teamutveckling, utveckla egna gruppen i vardagen

Öppenhet och tillit

 • Gruppens effektivitet kopplat till graden av öppenhet och förekomsten av feedback
 • Ge feedback och ta emot feedback på ett effektivt sätt
 • Förutsättningar och hinder för feedback
 • Träna feedback i praktiken

Aktivt lyssnande

 • Olika nivåer av lyssnande
 • Träna aktivt lyssnande

FÖRÄNDINGSLEDNING

Förståelse om förändring

 • Beteenden och reaktioner hos människor och grupper i förändring
 • Förstå en förändrings olika skeden
 • Modeller för att förstå, analysera, leda och kommunicera förändring

Leda sig själv och andra i förändring

 • Förståelse för mina egna reaktioner och behov vid yttre förändringar
 • Förstå gruppens olika behov och vilket ledarskap som behövs för att möta dessa behov
 • Styrkor och fallgropar med egen ledar- och beteendestil för att stödja förändring

Hantera motstånd och konflikter

 • Olika typer av konflikter
 • Konfliktstilar kopplat till beteendestil
 • Träna förmågan att hantera konflikter

Svåra samtal

 • Innehåll, struktur och tillstånd, olika verktyg
 • Träna svåra samtal

KURSLEDARE

Louise Lennersten 

Roger Arnroth 

I SAMARBETE MED

Vill du veta mer? Maila Louise Lennersten på louise.lennersten@ucsmanagement.se