Ledarskapet och att utveckla ledare är det som driver mig framåt. Efter mer än 40 år som chef, ledare och coach inom både näringslivet och idrotten har jag lång och gedigen erfarenhet av ledarskap, förändring och utveckling. Jag har verkat för och sett resultaten av ett gott ledarskap och en god kultur. Nu brinner jag för att dela med mig av mina insikter för att tillsammans med mina kollegor hjälpa andra såväl individer och grupper som organisationer att växa och utvecklas.

Under en större del av mitt yrkesliv har jag varit ansvarig för en större global HR organisation i en multikulturell och internationell miljö inom IT-branschen. Förutom att leda och utveckla min organisation samt att verka i olika ledningsgrupper har mitt fokus varit att lära chefer inom hela företaget att vara och agera som chefer med syfte att utveckla goda ledare som skapar goda resultat. Under 90-talet hade jag även förmånen att som butikschef för ett antal butiker och med ett nära ledningssamarbete få medverka i Stadiums resa att växa från några enstaka till ca 50 butiker i Sverige.

Jag är tävlingsinriktad och beskrivs ofta av andra som klok, jordnära, förtroendeskapande och strukturerad.

Under 80-talet spelade jag basket på elitnivå i IFK Linköping. Parallellt med mitt eget spel på den tiden och därefter under hela min yrkeskarriär har jag tränat och coachat lag på elit och ungdomsnivå, både dam och herrlag. Numer är jag fortfarande verksam både som tränare och i styrelsen för KFUM Linköping. Jag är mycket stolt över utmärkelsen Årets ledare i Linköping som jag erhöll på Linköpings idrottsgala 2018.