Vad är WeFlow

WeFlow är ett molnbaserat verktyg, som bygger på arbetssättet Cent Leader Canvas, för effektivare teamutveckling, där ledare och medarbetare tillsammans utövar ett aktivare, gemensamt ledningsarbete för att uppnå mål, säkra kvalité, öka engagemang och hållbarhet i vardagen. WeFlow är tillgängligt i alla webgränssnitt och kan anpassas efter varje företags unika önskemål och behov.

WeFlow säkerställer implementeringen…

Weflow säkerställer implementering och fortsatt efterlevnad av insatser som sker i det fysiska rummet

Individen – Gruppen – Företaget

Weflow stärker utvecklingen av individen, teamet och företaget mot full potential genom att främja tillit och mandat

Synliggör steg mot önskat läge

Weflow synliggör och tydliggör viktiga steg mot önskat läge

Analogt

Digitalt

Jobba digilogt

Arbetssättet har nu blivit digilogt, det vill säga en blandning av traditionellt IRL-arbete där teamet träffas och samarbetar fysiskt samt träffas i digitalt samarbete via plattformen.

Våra konsulter tillhandahåller och utbildar teamen och ledare i att använda Weflow, samtidigt som utvecklingsprocessen fortskrider i det fysiska forumet. Tjänsten är ett abonnemang som löper månadsvis och kan avbrytas när man så önskar.

  • Ett digitalt stöd för att utveckla individen, teamet och företaget mot full potential genom att ge tillit och mandat     

  • Nuläge (i och utanför teamet) och önskat läge finns tillgängligt i vardagen ”24-7”.  

  • Underlag och stöd för situationsanpassad och ständigt pågående uppföljning och utveckling.

  • Fokus på:Att leda dig själv (resultat/prestation/känsla)        

  • Att leda teamet (struktur och kultur)

  • Att leda verksamheten (strategi)      

Allting börjar med en utforskande dialog!

WeFlow – för effektivare teamutveckling

Kontakta produktansvarig Erik Bengtsson för mer information om WeFlow!

Erik Bengtsson