Vad är WeFlow

WeFlow är ett molnbaserat verktyg, som bygger på arbetssättet Cent Leader Canvas, för effektivare teamutveckling, där ledare och medarbetare tillsammans utövar ett aktivare, gemensamt ledningsarbete för att uppnå mål, säkra kvalité, öka engagemang och hållbarhet i vardagen. WeFlow är tillgängligt i alla webgränssnitt och kan anpassas efter varje företags unika önskemål och behov.

Varför Weflow?

Weflow säkerställer implementering och fortsatt efterlevnad av insatser som sker i det fysiska rummet

Weflow stärker utvecklingen av individen, teamet och företaget mot full potential genom att främja tillit och mandat

Weflow synliggör och tydliggör viktiga steg mot önskat läge

Hur hänger Weflow ihop med våra övriga produkter?

Analogt

Digitalt

Jobba digilogt

Arbetssättet har nu blivit digilogt, det vill säga en blandning av traditionellt IRL-arbete där teamet träffas och samarbetar fysiskt samt träffas i digitalt samarbete via plattformen.

Våra konsulter tillhandahåller och utbildar teamen och ledare i att använda Weflow, samtidigt som utvecklingsprocessen fortskrider i det fysiska forumet. Tjänsten är ett abonnemang som löper månadsvis och kan avbrytas när man så önskar.

I Weflow fokuserar vi på

Att leda dig själv genom både resultat, prestation och känsla

Att leda teamet genom både struktur och kultur

Att leda verksamheten genom strategi