Vårt erbjudande

Vi drivs av att utveckla andra! 

Vi stöttar både individer, team och företag mot full potential och gemensamma mål och visioner. Vi jobbar digilogt där utvecklingen startar i det fysiska rummet och stöttas av digitala verktyg. Det spelar ingen roll om du söker individuell utveckling eller utveckling av ditt team – tillsammans hittar vi sätt att nå hållbara och långsiktiga mål. 

Klicka på produkterna nedan för att få mer information om vårt erbjudande och hur vi jobbar. Vet du inte riktigt själv vilket stöd du söker så ta kontakt så reder vi ut det tillsammans.  

Strategiskt stöd

Företags- och organisationsutveckling är komplexa strukturer att förändra och utveckla. I våra strategiska uppdrag tar vi armkrok i flera år med våra kunder och jobbar tillsammans för att nå satta mål och visioner. Strategi innefattar såväl gemensamt arbete mot företagets långsiktiga mål och riktmärke som utveckling av styrelse och ägare.

Verksamhets-, strategi- och organisationsutveckling

Vi erbjuder stöd inom affärs- och verksamhetsutveckling för att optimera struktur och strategi i er verksamhet. Med en bra struktur är stegen mot målen kortare samtidigt som tydligheten är större. Oavsett om behovet ligger inom det rent strukturella, operationella eller affärsmässiga är vi rotade i värderingarna och siktar uppåt mot visionen. 

Utveckling av styrelse och ägare

Även ägare och styrelse behöver utveckling, stöd och verktyg. Ensam är sällan stark och även om en ägare oftast sitter på både erfarenhet och kompetens är behovet av nya perspektiv och insikter alltid närvarande. Vi erbjuder stöd till ägare och styrelse för att utveckla och implementera en långsiktig inriktning för företaget.

Hör av dig för att diskutera hur vi kan stötta ert strategiska arbete

Lär känna våra kunder och lyssna till deras berättelser om våra samarbeten. 

Utveckling av ledningsgrupper och team

Vi ger stöd till att utveckla ett effektivt team mot full potential. Vi jobbar med hela ledningsgruppen med utgångspunkt i individen.

Vi anpassar vår ledningsgruppsutveckling efter ditt företags behov och de effektmål ni vill uppnå. Läs mer om vårt grundupplägg under ”Full potential” för att ta del av vilka moment och delar vi har som bas.

Utöver insatser i det fysiska rummet fortsätter er utvecklingsresa i vårt digitala verktyg Weflow som bygger på vår process och tar er från ett nuläge till ett önskat läge. Och det bästa är att hela processen, såväl den fysiska som den digitala, bygger tillit och förtroende genom transparens.

Ledningsgruppen är ett föredöme i ord och handling och det är inte ovanligt att ledningsgruppsutveckling i fortsatta steg kompletteras med exempelvis ledarstöd, coachning eller mental träning.

Ledarstöd

Vi ger dig som ledare stöd i ditt personliga ledarskap med individuellt fokus. Våra konsulter har alla specialisterfarenhet av att coacha och stötta ledare inom olika områden. Ledarstödet sker one-to-one och upplägget anpassas efter behov och möjligheter. Vi ses antingen fysiskt eller digitalt beroende på situation och tillsammans hittar vi den process som funkar bäst för dig. 

Mental träning en specifik inriktning inom vår coachning. Att vara en mentalt stark ledare skapar bättre förutsättningar för att vara en hållbar ledare. Inom elitidrotten är mental träning central och det är med inspiration och erfarenhet från idrotten vi skapat en unik kombination med näringslivet. Klicka vidare för att läsa om hur vi jobbar med mental träning.

Vill du veta mer om ledarstöd eller coachning?

Inspirationsföreläsning

Låt dig inspireras att använda elitidrottens framgångsfaktorer i ditt företag.

Lyssna på Magnus Johansson och Håkan Ericson när de delar med sig av sina erfarenheter från elitidrotten om att bygga framgångsrika team, vad forskningen säger och hur man leder den nya generationen.