Om oss

Vår historia börjar som ett ägarlett bolag i Linköping under namnet CENT Företagsutveckling. En genuin omtanke om varje kund har alltid varit en självklar ledstjärna. Lika självklart är att företagets styrka kommer från varje medarbetare.

Vår passion är att utveckla ledarskapet såväl lokalt som globalt. Ett föredömligt ledarskap är, och kommer alltid att vara, en viktig framgångsfaktor i såväl företag, föreningar, familjer och samhället i stort.

Vi har vårt huvudkontor i Linköping, Sverige. Under Stories kan du möta några av våra kunder och lyssna till deras historia om våra samarbeten. Vi är oerhört stolta över våra kunder och det vi åstadkommit tillsammans!

Att jobba värderingsstyrt är a och o för oss. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör, såväl internt som externt och den filosofin vill vi smitta våra kunder med i våra uppdrag. Vi tror också på den genuina utvecklingen som kommer inifrån och som börjar med det individuella perspektivet. Därifrån hämtar vi inspiration till Jaget, Laget, Företaget som är de tre perspektiv vi jobbar inom.

Våra konsulter har sina olika specialistområden och när vi rekryterar nya kollegor så gör vi det på såväl värderingar som erfarenhet och drivkrafter. Vi inspireras av en kombination av forskning, elitidrott och erfarenhet och bidrar med samlad kunskap i våra uppdrag.

UCS Management gänget

CSR

Vi är och vill vara en naturlig del av samhället. Vi präglas av helhetssyn, långsiktighet och ansvarstagande. Vi strävar efter att vara proaktiva och vi vill vara ett föredöme i både ord och handling. Detta innebär att vi förutom en klok affärsidé och hög affärsmoral även vill ge stöd till det som vi anser vara viktigast för framtiden. I våra ögon innebär det att ge stöd till föreningar och organisationer som jobbar med barn och ungdomar – vår framtid! V

Rent konkret stödjer vi Stadsmissionen, BRIS, Tappra Barn och Rädda barnen. Vi ger också stöd till lokala idrottsföreningar som jobbar efter sunda ideal med fokus på att så många som möjligt ska vara med – så länge som möjligt!

Vad vi gör

UCS Management är ett ägarlett företag. Vi stöttar ägare, styrelser och ledningar i företag att utveckla sin verksamhet, öka sin effekt och uppnå sina mål snabbare och säkrare. Vi som arbetar inom UCS Management har olika spetskompetenser inom relevanta områden och vi drivs av att hjälpa andra människor, ledare, medarbetare, styrelseledamöter och ägare att nå sin fulla potential.

Vi är en del av UCS