Att skapa och genomföra bestående förändring är min grej. Det som inte är under utveckling/tillväxt måste hanteras och utvecklas. Alternativet är avveckling som jag ser det. Att stå stilla är det samma som att gå tillbaka i min värld.

Jag har under många år jobbat inom media där omställningen från tryckt media till digital konsumtion i många olika nya kanaler skolade mig i denna transformering. Förändringen måste gå snabbt men samtidigt i samklang med organisationen och medarbetarna för att nå verklig förändring.

Jag har jobbat som projektledare med digital utveckling, försäljning/marknadsföring och förändringsledning under de snart 25 år jag har varit verksam. I linjeroller som Affärsområdeschef, Marknads-och försäljningsdirektör och vVD, VD i olika faser. Min akademiska utbildning har jag inom redovisning och finansiering. Där till olika ledarskapsprogram så som UGL, situationsanpassat ledarskap men framför allt livets skola med praktisk erfarenhet från olika ledande befattningar. Både som anställd och inhyrd chef.

Idag jobbar jag med förändringsledning för både grupper och individ. Oavsett uppdrag så handlar det allt som oftast om att lyssna och ta in nuläget, analysera och slå fast målbilden. Sedan kommer min paradgren att genomföra och följa upp så att vi når våra mål 😊. Jag beskrivs som analytisk, positiv och lösningsorienterad. Min IDI-profil benämns ”Vänskaplig producer” som ganska väl beskriver min profil enligt kollegor, chefer och uppdragsgivare.

Parallellt med mitt yrkesliv så tar jag hand om min hälsa efter bästa förmåga. Familjeliv, kompisar, vara ute i naturen, tränar simning/cykling/löpning (triathlon, swimrun) men även skidor, kajak mm. Det mesta är roligt. Vi har en liten skogsgård i Roslagen där husen behöver omvårdnad och skogen förvaltas. Där finns det alltid projekt på gång.

Vårt förhållningssätt på Cent Management; att arbeta med Jaget Laget och Företaget för ökat värde i verksamheten, överensstämmer väl med mitt sätt att leda till förändring för att nå varje organisations fulla potential.

Mina främsta kompetensområden finns inom förändringsledning i ett lite vidare perspektiv. Jag arbetar idag främst med ledningsgruppsutveckling, organisationsutveckling och coaching av enskilda ledare.