Jag har en passion för att utveckla företag, grupper och människor i min omgivning. En mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och många ledande roller har givit mig en stabil grund att stå på. Mina ledord är – le, lugn, lyssna samt vilja, våga. Mitt motto är ”våra barn”.
Jag är stolt ordförande i nätverket Hattrick Linköping som jobbar för en positiv ungdomsfotboll med fokus på – samarbete, bollglädje och positiva förebilder.

Mina främsta kompetensområden

Jag har en gedigen erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper och har upplevt potentialen i vad ett bra ledarskap betyder för en verksamhet. De senaste åren har jag allt mer intresserat mig för helheten i ledarskapets utmaningar, där affärsutveckling och ledarutveckling möts, inte minst i forum som ägargruppen, styrelsen eller ledningsgruppen.

Jag arbetar idag främst med företagsutveckling med fokus på ledningsgruppen samt ger ledarstöd till ett antal chefer som vill växa.