Ledarutveckling för full potential i ert företag

Vi kan idag erbjuda ett program som ger verklig effekt i vardagen. Våra gedigna erfarenheter från att designa, genomföra och följa upp resultatet av ledarutveckling har kombinerats med konsulters tidigare erfarenheter från att i HR-chefsrollen även utvärdera och beställa motsvarande program. Sammantaget ger det oss möjligheten att som team leverera ledarutvecklingsprogram som kan utformas efter era unika behov och ger effekt och resultat för både ledaren, gruppen och ert företag.

När fysiska möten inte är möjliga eller ert arbete genomförs mer på distans av olika anledningar, erbjuder vi möjligheten att genomföra programmet digilogt. Det innebär en blandning av fysiska träffar och digitala workshops samt ett digitalt stödverktyg för varje ledares utveckling under och efter programmet.

Klicka på länken nedan för ytterligare information om design, innehåll och upplägg.

Ledarutveckling för full potential

-Vill du veta mer om programmet? Kontakta roger.arnroth@ucsmanagement.se