Full potential

Ledarutveckling för företag

Vi kan idag erbjuda ett program som ger verklig effekt i vardagen.

Våra gedigna erfarenheter från att designa, genomföra och följa upp resultatet av ledarutveckling har kombinerats med konsulters tidigare erfarenheter från att i HR-chefsrollen även utvärdera och beställa motsvarande program.

Sammantaget ger det oss möjligheten att som team leverera ledarutvecklingsprogram som kan utformas efter era unika behov och ger effekt och resultat för både ledaren, gruppen och ert företag.

Vår grundsyn på ledarutveckling

Varje företag är unikt

Flexibelt upplägg och innehåll som anpassar ledarutvecklingen till aktuella behov och förutsättningar

Ledarutveckling är en strategisk resurs för att uppfylla företagets vision och nå uppsatta mål

Människor och därmed ledare kan alltid utvecklas

Ladda hem innehållet

Utveckling sker när vi jobbar med helheten

Förståelse och insikt

Känsla och motivation

Handlingar och träning

Utveckling för en helhet

Uppstart
Individ
Team
Företag
Överlämning

Jaget

Individutveckling

Vi börjar med individen där vi lägger fokus på ökad självinsikt genom en analys av olika beteendestilar. I denna del jobbar vi med feedback, öppenhet och tillit och att sätta individuella mål. Du kommer också att få ta del av mental träning.

Laget

Teamutveckling

I denna del av utbildningen fokuserar vi på att bygga framgångsrika team genom att leda sig själv och leda andra. Du får insikt i såväl olika förändringsfaser och tillstånd och även kring att kommunicera och leda på distans.

Företaget

Företagsutveckling

Vi utgår från att leda med affärs- och strategiplaner, jobbar med målstyrning och uppföljning och lägger fokus vid att skapa en lärande organisation.

Ladda hem information

Syfte och Effekt

Stärka individer i sitt ledarskap och ge verktyg för vardagen

Positiv påverkan i deras grupper och organisationen

Ökat engagemang, välmående och hållbarhet

Ökad samverkan, effektivitet och lönsamhet för företaget

För mer information kontakta Roger Arnroth.

Produkter och tjänster
Om oss
Kontakta oss
Nyheter