Ledarutveckling – Full Potential!

Ledarutveckling för full potential

Vi kan idag erbjuda ett program som ger verklig effekt i vardagen.

Våra gedigna erfarenheter från att designa, genomföra och följa upp resultatet av ledarutveckling har kombinerats med konsulters tidigare erfarenheter från att i HR-chefsrollen även utvärdera och beställa motsvarande program.

Sammantaget ger det oss möjligheten att som team leverera ledarutvecklingsprogram som kan utformas efter era unika behov och ger effekt och resultat för både ledaren, gruppen och ert företag.

Varje företag är unikt

Flexibelt upplägg och innehåll som anpassar ledarutvecklingen till aktuella behov och förutsättningar

Ledarutveckling är en strategisk resurs för att uppfylla företagets vision och nå uppsatta mål

Människor och därmed ledare kan alltid utvecklas

Förståelse och insikt

Känsla och motivation

Handlingar och träning

Utveckling sker när vi jobbar med helheten

Våra mervärden:

  • Vi har en helhetssyn – Jaget/Laget/Företaget
  • Vi samskapar och anpassar till era behov
  • Vi söker effekt i vardagen och långsiktighet
  • Vi skapar beteendeförändringar tillsammans – Head/Heart/Hand
  • Vi förhåller oss till Struktur–Kultur–Strategi i vårt arbetssätt
  • Vi har gedigen kunskap och lång erfarenhet
  • Vi inför mål som innefattar resultat, prestation och känsla

Jaget

Vi börjar med individen där vi lägger fokus på ökad självinsikt genom en analys av olika beteendestilar. I denna del jobbar vi med feedback, öppenhet och tillit och att sätta individuella mål. Du kommer också att få ta del av mental träning.

Laget

I denna del av utbildningen fokuserar vi på att bygga framgångsrika team genom att leda sig själv och leda andra. Du får insikt i såväl olika förändringsfaser och tillstånd och även kring att kommunicera och leda på distans.

Företaget

Vi utgår från att leda med affärs- och strategiplaner, jobbar med målstyrning och uppföljning och lägger fokus vid att skapa en lärande organisation.

Allting börjar med en utforskande dialog!!

Full potential – ett program som ger verklig effekt i vardagen! Kontakta produktansvarig Roger Arnroth för mer information.