Vad innebär IDI?

Vad är IDI?

IDI, eller Interpersonal Dynamics Inventory, är ett verktyg som används för att öka självinsikt och förståelse för hur vi interagerar med andra människor. Det är utformat för att ge deltagare insikter om deras beteendemönster, kommunikationsstilar och hur de påverkar sina relationer.

Hur fungerar det?

IDI mäter olika aspekter av interpersonella relationer genom en serie frågor och utvärderingar. Deltagarna svarar på frågor som hjälper till att kartlägga deras preferenser, beteenden och reaktioner i olika situationer.

Vad får du ut av det?

Genom att delta i IDI-processen får du en:

  1. Ökad självinsikt: Identifiera dina styrkor, svagheter och utvecklingsområden när det gäller att interagera med andra.
  2. Förståelse för andra: Lära dig att förstå och anpassa dig till olika kommunikationsstilar och beteendemönster hos andra människor.
  3. Förbättrade relationer: Utveckla bättre relationer och samarbete genom att öka medvetenheten om hur ditt beteende påverkar andra.

Varför är det viktigt?

Att ha insikt i ens eget beteende och dess effekter på andra är avgörande för framgångsrik kommunikation och samarbete, både i professionella och personliga sammanhang. IDI ger deltagarna verktyg för att stärka sina interpersonella färdigheter och skapa mer meningsfulla och effektiva relationer.

Hur används IDI i UCS Core Leadership Program?

IDI används som ett verktyg för självreflektion och utveckling inom ramen för UCS Core Leadership Program. Genom att förstå din egna beteendeprofil och hur den påverkar interaktionen med andra, kan du bli en mer effektiv ledare.