Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att ledsaga individer, grupper och företag från nuläget till ett önskvärt framtida läge.

Vi tror på att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor genom att få dem att själv vilja förändra sitt beteende.
Vi menar att eftersom beteendeförändringar som sker genom tvång löper stor risk att inte bli beständiga så medför användning av förändringsledning ett mer långsiktigt förändringsperspektiv. Ju större krav på beteendeförändring hos människor i samband med en förändring, desto större vikt att använda sig av förändringsledning för att öka chansen att åstadkomma bestående förändringar.

Vi ser förändringsledning i två olika perspektiv; det strukturella som handlar om att skapa kraftfulla strukturer för förändringsarbetet, samt det kulturella perspektivet som handlar om just det mänskliga; vad som sker beteendemässigt, behovsmässigt och ledarskapsmässigt, vid förändringar.

I vårt arbete med företagsutveckling i de två perspektiven tar vi främst en teoretisk utgångspunkt i Janssens forskning om Förändringens Fyra Rum, samt Kotters principer för förändringsarbete.
I filmerna nedan beskriver vi närmare hur vi ser på förändringsledning och hur vi arbetar för att nå full potential i företagens utveckling