Backstagepodden finns nu på Instagram!

I Backstagepodden träffar vi personer som på olika sätt gör eller har gjort avtryck inom något av våra huvudteman; Tillit, empatiskt ledarskap och sårbarhet, förändringsledning och GRIT. De här personerna är normalt sett inte kända för just det som vi kommer att få höra dem berätta, men deras historier har gemensamt att de är fascinerande och engagerande och det vi vill lyfta fram. De har alla gemensamt att de står för ett hållbart och balanserat arbetsliv genom att agera förebilder på olika sätt.  

Nu finns Backstagepodden på Instagram. Följ oss där för att inte missa senaste nytt!