Är du på riktigt?

Det är några år sedan Pia Sundhage brast ut i sång på en idrottsgala och sjöng till sitt lag i livesändning. I det ögonblicket fann jag en respekt för henne som jag inte upplevt för någon annan ledare. Pia är en av de mest kända ledarna vi har i Sverige. Hon inte bara ledde det svenska damlandslaget i fotboll mot stora framgångar, utan hyllades också för sitt sätt att leda dem som människor. På galan visade hon varför; hennes inte så vackra, lite väl skeva stämma, fyllde en hel glob och framför några miljoner tittare och hon gjorde det helt utan prestige eller att skämmas. Pia var Pia i all sin personlighet och äktheten i hennes framträdande var för mig så uppenbar.  

En annan person som också visade på enormt stort mod var Börje Salming när han alldeles nyligen tog emot hyllningar i Kanada trots hans begränsade förmåga att både tala och röra sig. Än mer när han kort därefter tog emot hyllningar i Sverige på idrottsgalan 2022 och var ännu mer begränsad i sin rörlighet. I årskrönikan samma år lyftes hans mod och tydliga sårbarhet upp som en förebild och det satte sig hos mig. Så oförställd, så ärlig, så stark. Så äkta!  

Att vara på riktigt, eller rättare sagt att vara äkta, är ett av de begrepp som trendar inom ledarskap. Kanske för att det ställs i relation till de traditionella och hierarkiska bilderna där chefen är en perfekt leveransmaskin och aldrig begår misstag. Kanske för att det är först nu det händer något i amerikanska organisationer där ”authenticity” är ett begrepp som utmanar de tidigare ledarskapsnormerna. Oavsett är det befriande att ledaren får vara mänsklig och sig själv sann istället för en ouppnåelig figur. 

Det forskas och skrivs mycket om det mest framgångsfulla ledarskapet och vad som kännetecknar det. Det finns många punkter där de skiljer sig åt, men också gemensamma faktorer. Framförallt tre punkter lyfts fram som särskilt viktiga för ett framgångsrikt ledarskap:

  • Äkthet 
  • Transparens 
  • Pålitlighet  

Äkthet 

Framgångsrika ledare har hög grad av självkännedom. Detta handlar likväl om att förstå sina egna styrkor och nyttja dem som att ha tydliga värderingar och leva enligt dem. Samtidigt inkluderar äkthet även att vara medveten om sin egen grad av emotionell intelligens och använda den på ett empatiskt och sunt sätt gentemot andra. En hög grad av självkännedom innebär också en ökad förståelse för hur man uppfattas av andra och möjliggör därmed en anpassning och flexibilitet i sitt ledarskap. Om detta har vi skrivit tidigare under temat GRIT som också inkluderar det egna förhållandet till de personliga värderingarna och att följa dem.  

Att visa sårbarhet är kanske den viktigaste faktorn i att vara äkta. Här kan vi snabbt relatera till Pia igen och hennes välkomnande förmåga att prestigelöst och falsklingande uppträda och det är precis det sårbarhet handlar om. Eller till Börjes öde och parallella styrka. Att våga visa sig själv utan rädsla att bli dömd. Sårbarheten bygger på mod och på att våga visa såväl styrkor som svagheter. På samma sätt är att våga släppa fram misstag och fel i arbetet för att se på dem men nyfikna och lärande ögon istället för med en dömande blick. Ledaren behöver vara förebilden och aktivt arbeta med det i sitt dagliga agerande för att det ska få fäste i kulturen.  

Att respektera och öppet erkänna att utveckling är en resa mot ett mål är en annan del av äktheten. Det går upp och det går ner, det går hit och dit. Och det är ok! Det är inte solsken och toppen alla dagar i veckan och även om vi som privata individer är medvetna om det tycks den delen ha gått flera utopiska ledare förbi. Som ledare får man ledsna på dalarna lika mycket som man gläds åt topparna. Och man får visa sin uppgivenhet lika gärna som sin glädje.  

Transparens 

Framgång handlar om att våga vara öppen och transparent med sitt team. Som ledare har vi ett informationsövertag som vi kan välja att utnyttja på et bra eller dåligt sätt. Att bjuda in teamet till den information som rör deras arbete i en hög grad bygger tillit och förtroende, det främjar en psykologisk trygghet på arbetsplatsen och det skapar delaktighet och engagemang. Samtliga av dessa driver motivation, den viktigaste anledningen till att vi alla går till våra jobb. Som ledare har vi heller inte alla svaren på klurigheter själva utan behöver använda teamets totala kapacitet för att lösa dem och med en större insikt kan lösningen och innovativt tänkande komma snabbare.  

Jag träffar ibland personer som uppgivet säger att ”vi har en feedback-kultur” med innebörden att det i de flesta fall innebär att man tar tillfället i akt att legitimt kritisera varandra. Och ja, det är också feedback, men inte använt i sin fulla potential. Feedback är en gåva som innebär att du får veta något om dig själv som gör att du växer som människa, som ledare, som kollega. Men hur den presenteras är det som är avgörande. Även här behöver du som leder vara en förebild. Du behöver använda en äkta kommunikation som bygger på dina känslor, din uppfattning och öppenhet och med samma medel ska du ta emot och lyssna. Och feedback är inte en sanning, det är en upplevelse ur en annan persons perspektiv. Feedback innebär en möjlighet för mottagaren att öka sin självkännedom, sin förståelse för uppfattning hos andra och en utvecklande lärdom.  

 

Pålitlighet 

Walk the talk! Ibland rör vi till det och missar att faktiskt leverera det vi ska. Låt ditt ledarskap få ha ett fokus på tillit genom att du står för det du åtagit dig och om du själv inte har kompetensen – ta hjälp. Och om något ändras på vägen och det tappar i värde – kommunicera det och ett tydligt syfte varför fokus ändras. 

Det är kanske inte det viktigaste att det är just du som genomför uppgiften, men du kan fortfarande ta ansvar för både att det blir gjort och resultatet genom att ta rätt kompetent hjälp. Ditt team har en gemensam erfarenhet och kompetensbas som är långt större än en enskild individs och det kan vara din största tillgång. Jobba med teamet som en helhet och med ödmjukhet för varje enskild individs kunskap i relation till dina egna förmågor, dina styrkor och dina svagheter. Ödmjukhet inför det du kan eller inte kan bygger även det tillit och förtroende som skapar trivsel och trygghet. 

Att kunna lita på sin ledare är en grundpelare för trygghet och på samma sätt en tydlig orsak till osäkerhet om det saknas. Du bygger förtroende genom att visa både rättvisa och integritet, inte minst när det kommer till utveckling och möjligheter att växa inom teamet eller företaget. Ditt viktigaste uppdrag här är att respektera individers privata liv och värdesätta balansen mellan jobb och fritid, att visa empati och se till varje individ, att inte favorisera. På samma sätt som du behöver ha en medvetenhet för dina styrkor och svagheter, behöver du vara medveten om desamma hos ditt team. Att jobba styrkebaserat med hela teamet är ännu en nyckel som skapar framgång och du behöver vara ditt team så nära att du kan se till varje individ.  

Vill du se Pia sjunga så hittar du henne här