Att tillsammans arbeta hållbart är inget alternativ. Det är framtiden.

Den 24 oktober har vi nog alla stått där i en aula med en FN-flagga i handen och uppmärksammat dagen genom olika sånger eller bakelser eller andra mindre firanden? I alla fall har vi just denna dag fått lära oss om FN:s arbete som spänner över en hel värld i olika organisationer och områden.

Att förflytta uppmärksamheten från skolans miljö in i samhällets och affärsvärlden är kanske inte det mest självklara…

…men förbi bakelser och sånger finns tydliga globala mål som inte bara ger oss ett uppdrag utan också ett syfte och gemensamt mål. FN:s globala mål berör oss alla. De berör varje människa och varje organisation i varje land. Att jobba mot globala mål och gemensamt bidra till en bättre och mer hållbar värld är ett ansvar vi tillsammans ska axla i vårt världsomspännande community. Många är vi som har de globala målen med oss i vår verksamhet och även om de inte är direkt synliga så finns de med på olika sätt.

För oss rinner ledarskap och medarbetarskap genom vårt DNA och vi vill lyfta dem som särskilt viktiga strategier för ett hållbart arbetsliv och bidragsfaktorer till en hållbar tillväxt. De relaterar direkt till mål 8; anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt och mål 3; god hälsa och välbefinnande.

Om vi mår bra på arbetet presterar vi bättre och vi håller längre.

Visst låter det självklart, men det är inte alltid lätt att tänka långsiktigt så att vi som människor håller över tid när operativt arbete och brandsläckning pågår på laptopen eller i möten. Men att sträva mot hållbara individer är lönsamt! Både på kort och lång sikt och både för individen och arbetsplatsen. Sker arbetet i en miljö där vi trivs så ökar motivationen och drivkraften och därmed ökar också möjligheterna till bättre resultat. Win-win tänker vi! Håller du med?

Och välbefinnande. Det berömda livspusslet och den eftersträvade balansen har nästan tjatat ut sig själv, men är kanske mer relevant nu än tidigare? Om vi säger återhämtning, mental beredskap, pro-aktiv förändringsledning, värderingar och empati, visst väcker det lite nya tankar kring hållbarhet och livsbalans?

Vi jobbar med flera olika metoder för att stötta våra kunder i deras utveckling av individer, av grupper och även av hela företaget. Och vi gör det som vi gör bäst; hjälper företag att få sin personal att nå full potential och bli så bra de bara kan bli. I en värld som snurrar snabbt och kastar oss mellan pandemier, distansarbete, återkomster, lågkonjunkturer och elkriser kan det vara svårt att navigera rätt eller ens vara hållbar själv för att jonglera alla bollar parallellt. Vi tänker att om vi kan guida i både hållbart ledarskap och medarbetarskap så kan kunderna själva lägga fokus på sin affär. För om man ska bygga en hållbar organisation och hållbar tillväxt så krävs att man själv också är hållbar – och det är kanske den svåraste regeln att följa själv?

Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar? För vi vill gärna berätta mer. Och för att avslutningsvis låna en känd björns mantra så är ”ensam inte stark.

Att tillsammans arbeta hållbart är inget alternativ. Det är framtiden.