Vi söker exjobbare som kan granska och utveckla vårt användargränssnitt på vårt web-baserade verktyg WeFlow. Sök själv eller tipsa oss om tänkbara kandidater. Skicka din ansökan till Louise Lennersten på louise.lennersten@ucsmanagement.se senast den 10 december. Vi vill att exjobbet kommer igång efter årsskiftet och löper under vårterminen.