Torsdag 14 januari 2021 kl 08.30-10.00 – Livesänt webbinarium
Boka din plats här

Det händer mycket i omvärlden som påverkar ledarskapet. Förändringstryck som är bekanta för var och en av oss uttrycks genom bland annat globalisering, pandemi, digitalisering och individualisering. Pandemin krävde en väldigt snabb förändring av oss. När fysiska möten inte är möjliga behöver vi ställa om och leda på ett annat sätt. Hemarbete med Zoom, Teams med flera kommer i fokus. Själva har vi myntat uttrycket ”ur- och skur-konsulter” samt att det ”digitala är det normala”.

Vi genomför ett webbinarium med fokus på hur ledarskapet påverkas när detta sker i omvärlden. Vi väljer att belysa ämnet ur olika infallsvinklar med föreläsare med unika erfarenheter och färdigheter.

Webbinariet genomförs torsdagen den 14 januari 2021 kl 08.30-10.00 på Zoom.

Talare under webbinariet: