Efter mer än 10 års systematiskt arbete med företagsutveckling; främst genom utveckling av ledningsgrupper, utveckling av team i verksamheten, samt utveckling av ledare, tar vi ett nytt steg med hjälp av WeFlow.

Tillsammans med vårt systerbolag UCS IT Solutions, utvecklar vi en digital plattform som hjälper ledare att hjälpa medarbetare att lyckas ännu bättre i sina verksamheter.

Arbetet startade i början av 2020, påskyndades i allra högsta grad av Corona-pandemins effekter på företag och organisationer, och vi beräknar att ha version 1.0 av WeFlow klar i slutet av 2020.

Weflow bygger på vårt beprövade och effektskapande arbetssätt ”CENT Leader Canvas” som vi utvecklat under åren.

Det kommer innebära att varje medarbetare i våra kunders företag, i sin ficka, i sin smartphone, har tillgång till ett kraftfullt verktyg, som ökar effekt, delaktighet, motivation och kvalité i  arbetet. Med andra ord; det skapar Flow för företaget, för teamen och för individen.

Under december månad kommer vi bjuda in intresserade till ett webinar på temat!   -Välkommen.