Ett av de mest utmanande delarna när vi arbetar med företagsutveckling är IMPLEMENTERING i verksamheten. Med andra ord, att det verkligen ger en effekt i vardagen, där människor, tänker, känner och gör på nya förfinade sätt. Det sker inga förändringar i ”verksamheten” om inte människorna i företaget agerar, tänker och känner annorlunda, än vad de gjorde före utvecklingsinsatsen.
Under de senaste 4 månaderna utvecklar vi ett digitalt stöd för företagsutveckling. Ett digitalt stöd som höjer effekten och skapar mer värde.

För företaget. För grupperna / enheterna/ avdelningarna. För människan / medarbetaren / ledaren.
När vi presenterade vad vi ville bygga, för systemutvecklingschefen på UCS IT Solutions, sa han:

-”Toppen! ni har ju redan ett stabilt, fungerande arbetssätt, som vi nu ska skapa ett digitalt stöd för, till era kunder.”
I den dialogen erfor vi att många digitala verktyg byggs FÖRST, och SEDAN skapas efterfrågan, eller användningsbarheten utforskas.

Vi arbetar ”digilogt” Det innebär att vi förenar det bästa av den analoga och den digitala världen i vårt arbete med företagsutveckling. Vi skapar tillitsfulla, trygga relationer, vilket är avgörande för att stödja människor att förflytta sig, att utvecklas. Vi skapar effektiva strukturer, som stödjer framtagna strategier och mål för företaget. Vårt digitala stöd förenklar och effektiviserar arbetet i vardagen.

I skrivande stund, arbetar vi nu tillsammans med marknads- och designproffs, fram design och namn på vårt digitala verktyg.
”Swish” är idag ett känt begrepp där de flesta uppskattar enkelhet och effekt…
”Karma” är för många personer tilltalande, kostnadseffektivt och bidrar till hållbarhet

-Vår målbild är ett app-namn, lika självklart som ovan, när du tänker effektiva och värdeskapande arbetssätt för medarbetare, team, ledare och företag.
-Då tänker du på….. ( fortsättning följer efter sommaren)

På bilden: Tobias Johansson, Elias Kärnsund och Patric Johansson, UCS IT Solutions under arbete med sista sprintmötet inför sommarledigheten