Hur utvecklar man företag, team och individer till att nå sin fulla potential? Att utveckla både strukturer, arbetssätt och relationer inom teamen och mellan teamen är framgångsrikt för ett företag. Om dessutom ledningsteamet arbetar utifrån en samsyn om sitt uppdrag som ledningsfunktion, en öppenhet och trygghet mellan individerna, då ökar sannolikheten att hela företaget växer och ökar sitt värde.