Nu har vi kommit till den väldigt viktiga delen i analysfasen i CENT Ledar Canvas-processen med Hifab. Målseminariet innebär att vi återkopplar underlaget från individuella enkäter och djupintervjuer, för att gruppen ska få en gemensam bild av nuläge samt en gemensam målbild för fortsatt arbete mot full potential.