-”Jag ser fram emot samarbetet med CENT som på ett strukturerat, utmanande och pedagogiskt sätt utvecklar företag mot full potential.
Just sättet att jobba med individen, gruppen och företaget parallellt ser jag som mycket framsynt och stämmer med mina tidigare erfarenheter av framgångsrikt ledarskap och grupputveckling mot ofta tuffa mål.”

Håkan kommer främst att arbeta med coaching av ledare, med utveckling av team och företagsledningar, samt med föreläsningar.

Erfarenheten som idrottsledare.
Min ledarerfarenhet är byggt på ca: 30 års tränarskap inom fotbollen på seniornivå från divison 4 upp till den högsta serien. De senaste sju åren har jag varit på landslagsnivå, deltagit i OS och EM flertalet gånger och vunnit ett EM -guld på U21-nivå som största sportsliga merit. Senast och enda gången Sverige vunnit ett guld på landslagsnivå på herrsidan var på OS 1948.
Guldet blev möjligt genom ett väloljat TEAM på både ledar- och spelarnivå – det var ingen ”one-man-show”. Att bygga team är nog min största egenskap.

Jag har haft den stora förmånen att under hela min karriär tvingats bevisa min kompetens och visa att jag duger. Inom idrottens i allmänhet, men inom lagsporter i synnerhet, här – läs fotboll, står du lågt i hierarkin om du inte själv spelat på en hög nivå – vilket jag tyvärr aldrig lyckades göra.

För att kompensera det som ledare har jag fått jobbat hårt med att inhämta kunskap och omvandla till min kompetens, utvecklat min förmåga att ”inta scenen” när det behövs, men också skapa förtroende hos de som ska utföra mina våra idéer och göra dem till våra. Då individen förstår vikten av sin roll i kollektivet kan vi sedan gå vidare och prata om vad ”Laget” förväntar sig av ”Jaget”, istället för tvärtom!

Speciellt mot de yngre generationerna är ovanstående viktigt och ”Varför-frågan” är central, för mig är det ett ledord i ledarrollen. Kan jag förklara VARFÖR så skapas sammanhang, inre motivation och engagemang. Om jag lyckas så har jag medarbetare som inte bara är utförare utan också UTVECKLARE och när den processen är igång finns det sällan något tak på utvecklingen.

Just ”processen” är nog det som drivit mig i min roll som tränare i över 30 år!
Att göra en analys- att sätta ett eller flera mål- att skapa en vision- ta fram en arbetsbeskrivning – plocka ihop det optimala laget för utförande – genomföra och sist men inte minst – UTVÄRDERA!
Vad gjorde vi för misstag, vad ha vi lärt oss, vad var nycklarna till att vi nådde ända fram och sedan dokumentera och utveckla framgångsfaktorerna.

Mitt första steg i min egna ledarskapsmodell heter ”Positiv människosyn”
Jag tror att en individ som ges förtroende inte kan undgå att ta ansvar.
Under senare år har jag också utbildat mig inom coaching och NLP genom Skandinaviska Ledarhögskolan med Lars-Eric & Elene Uneståhl som utbildare och med det följer ett rigoröst och genomarbetat mentalt träningsprogram som betytt mycket för mig.

Jag arbetade fram till nyår 2018 VD på Sturebadet Health Strategy där vi satt CHR på den svenska marknaden. (Corporate Health Responsibility).
CHR tar reda på nuläget digitalt gällande humankapitalet hos företag och organisationer och medverkar i deras process år för att optimera resurserna mot en långsiktig lönsamhet med välmående som framgångsfaktor.

Själv är jag nyfiken, utvecklingsbenägen, resultatinriktad och ambitiös, men jag eftersträvar också balans och harmoni i hela livspusslet – mest är sällan bäst – det har jag lärt mig på min egen resa genom ett spännande liv!

/ Håkan