Idag har min kollega Anneli Ericson och jag träffat ledningsgruppen för Bygg och Teknik avdelningen på Stockholmshem. Vi följer regelbundet upp deras arbete med ledningsgruppens arbete i vardagen; deras gemensamma uppdrag som ledningsgrupp, deras huvudsakliga arbetsuppgifter, deras samspel som team i gruppen, samt deras personliga utvecklingsråd som ledningsgruppsmedlemmar.
Då även ledningsgrupper emellanåt byter medlemmar, har vi även använt dagen till att delvis ”fasa in” en ny enhetschef tillika gruppmedlem i teamet.
-Tack för en bra dag tillsammans!