Under tisdagsmorgonen samlades ca 20 personer från olika företagsledningar i regionen och lyssnade till Håkan föreläsning om att ” leda nästa generation” och vad som krävs av ledarskapet för att möta, motivera och engagera dessa unga medarbetare i våra företag och organisationer.

VD Peter Myrgård berättade om Cent Företagsutvecklings arbete med att stödja ägare, styrelse och ledning i olika frågor.

Vi tackar alla deltagare och ser fram mot att fortsätta bidra till ökad effekt och resultat i våra samarbetspartners verksamheter.