Cent Management besöker Norrköpings Näringslivsavdelning

Cent Managements vision är bland annat att nå ut till flera med budskapet om det hållbara, mänskliga, värdeskapande ledarskapet. Idag har vi haft en mycket fin och konstruktiv dialog med Pontus Lindblom och Jessica Stille som verkar inom Näringslivsutvecklingen i Norrköpings kommun. Under våren kommer vi genomföra flera aktiviteter i Norrköping i syfte att bygga fler starka relationer med företag och företagare i Norrköping. Den [...]