Hur leda ”Millenials”, skapa motivation och möta deras behov?

Under Expot passade Håkan och Magnus på att berätta om sin syn på modernt ledarskap och hur deras inspirerande föreläsning JAGET LAGET FÖRETAGET belyser detta  "Millenials-fenomen".  De arbetar även i längre utvecklingsuppdrag med företag för att få verklig förändring och nå full potential, via processen CENT Leader Canvas.

Hur leda ”Millenials”, skapa motivation och möta deras behov?2019-10-18T11:48:37+02:00

Full potential i företaget

Hur utvecklar man företag, team och individer till att nå sin fulla potential? Att utveckla både strukturer, arbetssätt och relationer inom teamen och mellan teamen är framgångsrikt för ett företag. Om dessutom ledningsteamet arbetar utifrån en samsyn om sitt uppdrag som ledningsfunktion, en öppenhet och trygghet mellan individerna, då ökar sannolikheten att hela företaget växer och ökar sitt värde. [...]

Full potential i företaget2019-10-04T17:58:30+02:00