WeFlow

Det digitala verktyget WeFlow och arbetssättet det utgår från

Bakgrunden till arbetssättet CENT Leader Canvas

Bakgrund

2010 förs en dialog på en lunchrestaurang i Linköping, där två konsulter med bakgrund inom två olika nischer inom management möttes. Traditionell strategikonsulting med fokus på kvalitetssystem ledningsprocesser och processutveckling, mötte vid lunchbordet traditionell ledarskapskonsulting med fokus på individ- / ledarskaps- och teamutveckling. Båda insåg att de saknade den andres perspektiv kunskap och erfarenhet. Samtalet utmynnade i ett samarbete.
Man tog sig an en ny kund; en ledningsgrupp inom sjukvårdssektorn. Konsulterna representerade olika kompetenser, men de delade samma värdegrund; synen på människan som utvecklingsbar, lusten att lära nytt och utvecklas, och drivkraften att göra en skillnad för ledarskapet och verksamheten man arbetade i.
Här skedde en ”point of no return” då samarbetet ledde till nya insikter, en större helhetssyn på ”kunden” och förbättrade resultat av det genomförda utvecklingsarbetet.

Arbetssättet med  individens-, teamets- och företagets utveckling i fokus blev naturligt, liksom att utforska de tre perspektivens nuläge inför utvecklingsarbetet.
Utforskandet av ett ”önskat framtida läge” var bekant för båda konsulterna, både från deras idrottsbakgrunder och deras tidigare konsultarbete.

2012 kom Arbetssättet ”CENT Leader Canvas”  att se solens ljus för första gången. Ett nytt, lika enkelt som genialt sätt att arbeta hade vuxit fram som resultatet av viljan att utveckla och att utvecklas.

Elitidrottens påverkan
Under perioden 2013 och framåt förfinas arbetssättet, flera konsulter ansluter till verksamheten, lockade av den företagskultur som råder, arbetssättet utvecklas vartefter fler kompetenta och erfarna människor samarbetar och utvecklas tillsammans.

2017 och framåt  sker ett nytt utvecklingssteg då elitidrottens bidrag in i verksamheten blir tydligt då personer med både tränar / ledarerfarenhet, såväl som personer med erfarenhet från egen professionell idrottsutövning ansluter sig som konsulter i verksamheten. Det är främst helhetssynen på ledarskap; individ-team-organisation som lockar samt möjligheten att fortsätta utvecklas tillsammans.

Digitalisering
2018
är året Konsulterna utmanas rejält av kunder som anser att blädderblock, pärmar och papper är ett förlegat sätt att arbeta… Kunderna är nöjda över resultatet som uppnås, men arbetssättet passar inte helt och fullt, då företagen bedriver alltmer verksamhet baserat på gemensamma lagringsytor, SKYPE-möten och digitala leveranser i sin verksamhet. -Frågan om hur CENT Leader Canvas kan digitaliseras tar form…

CENT Leader Canvas blir TUPen som blir WeFLOW
Hösten 2018 ägnas åt mycket funderande och utforskande av befintliga digitala system på marknaden som kan åstadkomma den digitala övergång man nu ser ett behov av. I februari 2019 tas beslutet att bygga den egna digitala plattformen, eftersom inget befintligt system motsvarar behoven. Under 2020 utvecklar konsulterna i samverkan med kollegorna på UCS IT Solutions, ”teamutvecklingsportalen” TUPen, kallad av utvecklarna.
2020 i september ersätts TUPen med det slutliga namnet WeFlow.

Vad är WeFlow
WeFlow är ett molnbaserat verktyg, som bygger på arbetssättet Cent Leader Canvas, för effektivare teamutveckling, där ledare och medarbetare tillsammans utövar ett aktivare, gemensamt ledningsarbete för att uppnå mål, säkra kvalité, öka engagemang och hållbarhet i vardagen. WeFlow är tillgängligt i alla webgränssnitt och kan anpassas efter varje företags unika önskemål och behov.

Hur används WeFlow
Arbetssättet har nu blivit digilogt, det vill säga en blandning av traditionellt, ”IRL-arbete” då teamet träffas och samarbetar fysiskt samt träffas i digitalt samarbete via plattformen. Våra konsulter tillhandahåller och utbildar teamen och ledare i att använda Weflow, samtidigt som utvecklingsprocessen fortskrider IRL. Tjänsten är ett abbonemang som löper månadsvis och kan avbrytas när man så önskar.

För mer information om WeFlow, välkommen att kontakta oss!