Peter Myrgård

Peter Myrgård

Jag har en passion för att utveckla företag, grupper och människor i min omgivning. En mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och många ledande roller har givit mig en stabil grund att stå på. Mina ledord är – le, lugn, lyssna samt vilja, våga. Mitt motto är ”våra barn”.
Jag är stolt ordförande i nätverket Hattrick Linköping som jobbar för en positiv ungdomsfotboll med fokus på – samarbete, bollglädje och positiva förebilder.

Mina främsta kompetensområden

Jag har en gedigen erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper och har upplevt potentialen i vad ett bra ledarskap betyder för en verksamhet. De senaste åren har jag allt mer intresserat mig för helheten i ledarskapets utmaningar, där affärsutveckling och ledarutveckling möts, inte minst i forum som ägargruppen, styrelsen eller ledningsgruppen.

Jag arbetar idag främst med företagsutveckling med fokus på ledningsgruppen samt ger ledarstöd till ett antal chefer som vill växa.

Peter Myrgård

Peter Myrgård

Jag har en passion för att utveckla företag, grupper och människor i min omgivning. En mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete och många ledande roller har givit mig en stabil grund att stå på. Mina ledord är – le, lugn, lyssna samt vilja, våga. Mitt motto är ”våra barn”.
Jag är stolt ordförande i nätverket Hattrick Linköping som jobbar för en positiv ungdomsfotboll med fokus på – samarbete, bollglädje och positiva förebilder.

Mina främsta kompetensområden

Jag har en gedigen erfarenhet av att utveckla ledningsgrupper och har upplevt potentialen i vad ett bra ledarskap betyder för en verksamhet. De senaste åren har jag allt mer intresserat mig för helheten i ledarskapets utmaningar, där affärsutveckling och ledarutveckling möts, inte minst i forum som ägargruppen, styrelsen eller ledningsgruppen.

Jag arbetar idag främst med företagsutveckling med fokus på ledningsgruppen samt ger ledarstöd till ett antal chefer som vill växa.