Våra partnerbolag

Vi är konsulter som faciliterar/coachar ledare och grupper till att själv både identifiera sina behov och hitta lösningarna till dem. 

  • Indigo IPEX mission är att utveckla våra kunders egen förändringskraft i syfte att förbättra såväl yttre som inre effektivitet.
  • Vårt fokus är förändringsledning i komplexa miljöer
  • Vi arbetar med helheten – Kultur, Struktur, Innovation och Resultat.
  • Genom involverande utvecklingsprocesser får vi ett högt engagemang, ökad arbetsglädje och företagskulturen danas samtidigt på ett positivt sätt.
  • Förändringskraften förstärks genom kompetensutveckling av ledare och andra nyckelpersoner i förbättringsarbetet samt konsekvent och uthållig tillämpning av beslutade förbättringsmodeller.
  • Vi är kända för vår arbetsmodell och våra metoder som bjuder in till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tas tillvara.
  • Vi har kontor i Karlskrona och Stockholm men arbetar med kunder över hela Skandinavien.
  • Vi består av att kärnteam av fem konsulter samt ett tiotal nätverkskonsulter.

Vi arbetar efter tesen att försäljning är hjärtat i all kommersiell verksamhet. Vi förflyttar våra kunder från ett konstaterat nuläge till ett planlagt önskat läge. Våra erbjudanden inom rekrytering, utbildning och konsultation är unika och framtagna för att skapa maximalt värde och trygghet för våra kunder.

De värderingar som präglar vår verksamhet är att vi skapar glädje och engagemang hos våra kunder, vi återkopplar och arbetar med snabbhetOmtanke och hjärta är viktiga delar samtidigt som vi är innovativa och ligger i framkant inom vårt område.

Stolt leverantör 

LEAD

På LEAD har vi som mål att accelerera utvecklingen av start-ups genom att förse idébäraren och entreprenörer med en bredd av riktade resurser och tjänster för en snabbare och säkrare tillväxt.

Vi anpassar våra verktyg efter bolagets behov för att ge bästa support, samtidigt som vi ställer krav på de bolag vi arbetar med. Sedan starten 2002 har vi arbetat med ett hundratal start-ups och entreprenörer och vi vet att vi har verktygen för att skapa framgångsrika bolag. Vision
Vi ska vara en företagsinkubator av internationellt hög standard som framgångsrikt kommersialiserar kunskap och utvecklar bolag med stor tillväxtpotential. Affärsidé
LEAD erbjuder entreprenörer med innovativa och skalbara idéer som har stor tillväxtpotential, från såväl akademi som näringsliv, en effektiv process för att snabbt och säkert utveckla idéerna till starka och expansiva företag. 

Läs mer om LEAD här

Sveriges Allmännytta

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. En viktig del av verksamheten är utbildning anpassad  efter medlemsföretagens behov. Sveriges Allmännytta är en av branschens största utbildningsaktörer. Varje år genomförs mer än 300 utbildningstillfällen, specifikt anpassade för branschen och allmännyttan,

UCS CENT Management levererar tjänster till medlemsföretagen inom området Ledningsgruppsutveckling.