Mabema

Robot vision-bolag som satsat på sin ledningsgrupp

Mabema

Robot vision-bolag som satsat på sin ledningsgrupp

Om Mabema

Ibland är det svårt att själv beskriva vad man gör eller vilket värde arbetet tillför när det görs. Vi har därför valt att låta våra kunder få beskriva det genom att svara på några enkla frågor. Här får du möta Magnus Lundberg, grundare och VD på Mabema, en av våra referenskunder. 

Baserat på visionteknik levererar Mabema kompletta system som löser uppgifter såsom robotguidning, bin picking och inspektion. De kan även leverera nyckelfärdiga maskiner och automation med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners. Utöver detta åtar sig Mabema uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.

Mabema är en av UCS Managements kunder sedan flera år tillbaka och har bland annat samarbetat inom ledningsgruppsutveckling mot Full potential.

”vi har ett väsentligt bättre samarbete i ledningsgruppen där vi arbetat med de områden som hade mest förbättringspotential”

Om Mabema

Ibland är det svårt att själv beskriva vad man gör eller vilket värde arbetet tillför när det görs. Vi har därför valt att låta våra kunder få beskriva det genom att svara på några enkla frågor. Här får du möta Magnus Lundberg, grundare och VD på Mabema, en av våra referenskunder. 

Baserat på visionteknik levererar Mabema kompletta system som löser uppgifter såsom robotguidning, bin picking och inspektion. De kan även leverera nyckelfärdiga maskiner och automation med hjälp av ett brett och väl fungerande nätverk av samarbetspartners. Utöver detta åtar sig Mabema uppdrag såsom förstudier, service, underhåll, konsultuppdrag och utbildningar samt levererar komponenter och reservdelar.

Mabema är en av UCS Managements kunder sedan flera år tillbaka och har bland annat samarbetat inom ledningsgruppsutveckling mot Full potential.

”vi har ett väsentligt bättre samarbete i ledningsgruppen där vi arbetat med de områden som hade mest förbättringspotential”

Intervju med Magnus Lundberg

Beskriv dig själv. Vem du är och din befattning.
Jag är grundare, entreprenör och VD på Mabema.

Beskriv företaget du representerar. Vad gör ni?
Med kamerateknik och avancerad bildbehandling som gemensam
nämnare erbjuder vi produkter inom fem olika affärsområden;
Robot Vision, Vision Inspection, Ammo, Nuclear samt Wood,
där vi hjälper företag att höja produktkvalitet och produktivitet.

Hur länge har du varit där du är nu?
För länge 😉, 20 år . . .

Hur kom du i kontakt med UCS Management
Peter Myrgård (UCS Managements VD) och jag har en lång relation,
som ”coach” till mig och gamla styrelsen och sedan företagsmäklare i försäljningen

Beskriv på vilket sätt/i vilket projekt som ditt företag jobbat med UCS management
Vi gjorde en större övning för att utveckla ledningsgruppen till full potential.

Vad blev resultatet?
Svårt att mäta men vi upplever att vi har ett väsentligt bättre samarbete i ledningsgruppen
där vi arbetat med de områden som hade mest förbättringspotential.

På vilket sätt gjorde samarbetet skillnad för er?
Bättre gruppdynamik, mer sidledsansvar och bättre ordning och reda generellt.

Beskriv vad i samarbetet som gett ditt företag mest värde?
Drivet i ledningsgruppen

Vad har hänt hos er efter att ni anlitade UCS management?
Vi valde att pausa det löpande arbetet med UCS och fokusera på
marknad/sälj och är nu mitt i nyrekrytering och en större flytt.

Hur skulle du beskriva UCS managements arbetssätt?
Professionellt, lyssnande, coachande, inspirerande.

Avslutningsvis: finns det något du vill skicka med den som ser detta?
Vi är mycket nöjda och avser att start igång det mer kontinuerliga samarbetet
igen efter semestern 2022

Intervju med Magnus Lundberg

Beskriv dig själv. Vem du är och din befattning.
Jag är grundare, entreprenör och VD på Mabema.

Beskriv företaget du representerar. Vad gör ni?
Med kamerateknik och avancerad bildbehandling som gemensam
nämnare erbjuder vi produkter inom fem olika affärsområden;
Robot Vision, Vision Inspection, Ammo, Nuclear samt Wood,
där vi hjälper företag att höja produktkvalitet och produktivitet.

Hur länge har du varit där du är nu?
För länge 😉, 20 år . . .

Hur kom du i kontakt med UCS Management
Peter Myrgård (UCS Managements VD) och jag har en lång relation,
som ”coach” till mig och gamla styrelsen och sedan företagsmäklare i försäljningen

Beskriv på vilket sätt/i vilket projekt som ditt företag jobbat med UCS management
Vi gjorde en större övning för att utveckla ledningsgruppen till full potential.

Vad blev resultatet?
Svårt att mäta men vi upplever att vi har ett väsentligt bättre samarbete i ledningsgruppen
där vi arbetat med de områden som hade mest förbättringspotential.

På vilket sätt gjorde samarbetet skillnad för er?
Bättre gruppdynamik, mer sidledsansvar och bättre ordning och reda generellt.

Beskriv vad i samarbetet som gett ditt företag mest värde?
Drivet i ledningsgruppen

Vad har hänt hos er efter att ni anlitade UCS management?
Vi valde att pausa det löpande arbetet med UCS och fokusera på
marknad/sälj och är nu mitt i nyrekrytering och en större flytt.

Hur skulle du beskriva UCS managements arbetssätt?
Professionellt, lyssnande, coachande, inspirerande.

Avslutningsvis: finns det något du vill skicka med den som ser detta?
Vi är mycket nöjda och avser att start igång det mer kontinuerliga samarbetet
igen efter semestern 2022