Om UCS CENT Management

Ett företag eller en organisation är ett dynamiskt system, där många olika faktorer samspelar. Vi ser företag och organisationer som en helhet bestående av delar som samverkar.  Vi ser på organisationens funktion ur flera olika perspektiv: Externa perspektiv ( samhälle, marknad, kunder, leverantörer) och interna perspektiv (vision, företagsstrategi, värderingar, strukturer och processer. Det interna företagsperspektivet kan också ses ur de tre samverkande dimensionerna som vi på Cent Management valt att ta en utgångspunkt i, i vårt arbete med företagsutveckling;

Jaget ( individuellt perspektiv; människan, medarbetaren, ledaren, ledningsgruppsmedlemmen)

Laget ( grupperspektiv; arbetsgruppen, teamet, enheten, avdelningen, ledningsgruppen)

Företaget ( Verksamheten, helheten, ”affären”)

Då vi arbetar med Företagsutveckling ur alla tre dimensionerna, skapar vi både starkare struktur och starkare kultur, vilket är förutsättningar för att öka värdet i företaget och dess leverans.

När ni arbetar tillsammans med oss upptäcker ni att

  • vi skapar resultat tillsammans med er, vi genomför en grundlig analys för att förstå nuläge, utmaningar och er önskade riktning. Vi följer upp våra gemensamma insatser, för att skapa effekt på lång sikt.
  • Vi skapar tillsammans beteendeförändringar i ert företag, genom att arbeta med både förståelsen ( head), känslan och motivationen ( heart) och konkreta handlingar ( hand).
  • Vi tar till oss senaste rönen inom forskningsfältet, vi inspireras av elitidrotten och omsätter det i näringslivet, då vi genomför våra utvecklingsuppdrag.
  • Vi utgår från Struktur-Kultur- Strategi i vårt förhållningssätt.