Vi stärker utvecklingen av grupper!

Vi tar utgångspunkt i våra verktyg och processer som vi vet har effekt, men ingen utveckling blir framgångsrik över tid om inte företagets kultur, strategi och vision adderas. I alla våra utvecklingsprocesser skräddarsyr vi tillsammans med våra kunder och utgår från deras verksamhet och förväntad effekt. Det ger främst dig som kund ett högre värde och klart bättre return of investment, men också förutsättningar för oss att göra ett bra jobb med så hög träffsäkerhet som möjligt.

Vi börjar gärna i ledningsgruppen, men arbetar lika ofta med medarbetargrupper i alla led.

Våga ta ditt team till nästa nivå och skapa tillsammans med oss en process som är spot on för er. Om inte tiden eller behovet finns av en skräddarsydd process kan du alltid scrolla ner och läsa om våra öppna program och utbildningar.

Mental träning

Häng med på Mental Träning med Magnus Johansson. Det här är ett program för dig som tror att bra alltid kan bli bättre!

Ledarutveckling – Full Potential

Ledarutveckling – Full Potential är ett program som ger verklig effekt i vardagen! Öka produktiviteten, öka medarbetarnas engagemang och stärk ditt företags konkurrenskraft. Vi jobbar med ett flexibelt upplägg där vi anpassar programmet för aktuella behov och förutsättningar.

Ledarstöd

Att vara ledare kan kännas ensamt och det kan vara svårt att hitta någon att vända sig till för råd och stöd. Genom ledarstöd från oss får du tillgång till en erfaren coach som kan fungera som ditt bollplank och stödja dig i dina ledarskapsutmaningar. Bli mer självsäker i ditt ledarskap, få den stöttepelare som du behöver och  utöka dina ledarskapsfärdigheter.

WeFlow

WeFlow är ett molnbaserat verktyg, som bygger på arbetssättet Cent Leader Canvas, för effektivare teamutveckling, där ledare och medarbetare tillsammans utövar ett aktivare, gemensamt ledningsarbete för att uppnå mål, säkra kvalité, öka engagemang och hållbarhet i vardagen.

Vi drivs av att utveckla andra!

Vi stöttar både individer, team och företag mot full potential och gemensamma mål och visioner. Vi jobbar digilogt där utvecklingen startar i det fysiska rummet och stöttas av digitala verktyg. Det spelar ingen roll om du söker individuell utveckling eller utveckling av ditt team – tillsammans hittar vi sätt att nå hållbara och långsiktiga mål.

Verksamhets-, strategi- och organisationsutveckling

Vi erbjuder stöd inom affärs- och verksamhetsutveckling för att optimera struktur och strategi i er verksamhet. Med en bra struktur är stegen mot målen kortare samtidigt som tydligheten är större. Oavsett om behovet ligger inom det rent strukturella, operationella eller affärsmässiga är vi rotade i värderingarna och siktar uppåt mot visionen.

Utveckling av styrelse och ägare

Även ägare och styrelse behöver utveckling, stöd och verktyg. Ensam är sällan stark och även om en ägare oftast sitter på både erfarenhet och kompetens är behovet av nya perspektiv och insikter alltid närvarande. Vi erbjuder stöd till ägare och styrelse för att utveckla och implementera en långsiktig inriktning för företaget.

Utveckling av ledningsgrupper och team

Vi hjälper dig att utveckla ditt team till sin fulla potential genom individanpassad ledningsgruppsutveckling. Vi anpassar oss efter dina behov och önskade effektmål, och vårt grundupplägg ”Full potential” ger en översikt över våra moment och delar. Förutom fysiska insatser fortsätter din utvecklingsresa med vårt digitala verktyg Weflow, som tar dig från nuläge till önskat läge. Vi bygger förtroende genom transparens, och det är inte ovanligt att ledningsgruppsutveckling kompletteras med exempelvis ledarstöd, coachning eller mental träning.

Allting börjar med en utforskande dialog!

Att investera i grupputveckling kan vara en klok strategi för att förbättra din organisations prestationer och stärka ditt team. Med oss får du ett stöd och förutsättningarna för att skapa en effektivt fungerande teamdynamik. Detta leder i sin tur till en ökad produktivitet och bättre resultat. Ta gärna kontakt med oss för en utforskande dialog.