Socialt engagemang

UCS CENT Management är som företag en naturlig del av samhället. Vi präglas av helhetssyn, långsiktighet och ansvarstagande. Vi vill vara proaktiva och vi vill vara ett föredöme i ord och handling. Detta innebär att vi förutom en klok affärsidé och hög affärsmoral även vill ge stöd till det som vi anser vara viktigast för framtiden. I våra ögon innebär det att ge stöd till lokala föreningar och organisationer som jobbar med barn och ungdomar – vår framtid! Vi ger ett särskilt stöd till utsatta barn och ungdomar.

Rent konkret stödjer vi Stadsmissionen, BRIS och Rädda barnen. Vi ger också stöd till lokala idrottsföreningar som jobbar efter sunda ideal med fokus på att så många som möjligt ska vara med – så länge som möjligt!