Cybermanagement

Nu finns möjlighet att får ekonomiskt stöd för att stärka upp cybersäkerheten! ✨

Små och medelstora företag kan söka upp till 75% ersättning genom Linköping Science Park och Tillväxtverket för att få en genomlysning och stöd i det proaktiva arbetet.

Detta är en tidsbegränsad möjlighet så passa på när fönstret är öppet. Insatserna måste vara avslutade senast den sista oktober 2023

Detta erbjuds i regionerna Halland, Västernorrland, Västerbotten och Östergötland och till de företag som har grundläggande förkunskaper i digital säkerhet men behöver blir bättre.

Se vårt erbjudande nedan och hur man ansöker om medel via länken: Ansök om checkar för att stärka er digitala säkerhet! – Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se)

Till toppen