Jag är utbildad beteendevetare, certifierad coach (ICC) samt Licensierad Mental Tränare och brinner för utveckling av människor på såväl individ- som gruppnivå. Jag har under många år arbetat inom Executive Search, men har även verkat i olika ledarroller. Ledarskap är ett område som intresserar mig mycket, bland annat utifrån ledarrollens komplexitet. Ledarskapet är kontextberoende och kräver ett gott självledarskap. Det utmanar oss och är ett område för ständig utvärdering och utveckling. Full potential är målet i alla våra uppdrag, oavsett om det rör utveckling på individ-, grupp- och/eller verksamhetsnivå.

Utanför arbetet är jag gärna fysiskt aktiv med skidåkning, cykling eller gymträning. Jag har genomfört ett par triathlon-lopp. Sång är ett annat stort intresse jag har sedan barnsben. Jag värdesätter tiden tillsammans med min familj högt och tillbringar den allra helst på vårt sommarställe i skärgården.