Artiklar och inlägg2023-02-03T11:59:34+01:00

Artiklar & inlägg

Empatiskt ledarskap & sårbarhet 

Psykologisk trygghet på arbetsplatsen

Skribent Susanne Bergman Psykologisk trygghet - en nödvändighet för att bygga framtidens attraktiva organisation. Men hur gör man? Varför är det viktigt att utveckla psykologisk trygghet på en arbetsplats och har det verkligen en betydelse för att vara en attraktiv arbetsgivare? Svaret är ett absolut JA. Organisationer som blir attraktiva blir det inte på grund av ett yttre varumärkesbyggande utan genom den värdegrund som skapas mellan människor av inre genuinitet, goda relationer och trygghet att lära, prova, misslyckas och utvecklas. Arbetskraften där ute förstår skillnaden på ett flott yttre och ett genuint inre och låter sig inte luras. Arbetsplatser som arbetar medvetet med att utveckla kulturen som bygger på tillit och psykologisk trygghet är attraktiva. Men hur gör man då för att utveckla detta och hur städar man bort kontrollstyrning, tystnadskultur och misstänksamhet? Varför är psykologiskt trygghet viktigt just nu?  Efter stora utmaningar i arbetslivet utmanas vi att tänka helt nytt kring [...]

Konsten att stå ut i motståndet och inte ge upp

Konsten att stå ut i motståndet och inte ge upp ”Hur har ni det med motstånds- och misstagshanteringen i er organisation?” Frågan får våra kunder att studsa till. ”Det är ju framgång vi brukar prata om inte misstag. Det är våra mål vi ska nå och vi ska växa.” Men låt säga att det kanske är precis tvärt om. Att vi borde bli bättre på att hantera just misstag och motstånd för det är där som det händer. Det är där vi i hittar vändpunkten för att lyckas. Begreppet GRIT (ihärdighet) ser vi alltmer i vår omvärldsbevakning. Det är egentligen ett behov i en tid då vi tvingas bli ännu bättre på att hantera störningar som krig, pandemi och inflation, miljösamvete, hållbarhet och politiska maktstrukturer. Vi har alla blivit tvingade till att ihärdigt hålla fast vid det vi tror på vad gäller våra arbeten och livsstilar. De som har lyckats har haft [...]

Till toppen